Wil Kuiters begon in het millenniumjaar 2000 haar bureau Kuiters idee en organisatie.

Al sinds 1988 maakt Wil Kuiters bijzondere evenementen met een waardevolle inhoud en verrassende vormgeving. Meer dan 25 jaar professionele ervaring met de organisatie van zakelijke, informatieve, bestuurlijke en politieke (high level) congressen en conferenties en events. Van groot tot klein voor overheden, associaties, non-profit organisaties en bedrijfsleven. Ontwikkelt concepten en creëert bijzondere werkvormen om interacties tussen deelnemers te vergroten, waarbij de inhoudelijke doelstelling niet uit het oog wordt verloren.

Kuiters is sterk in inhoudelijke en organisatorische coördinatie en aansturing van conferenties en bijeenkomsten, die een breed maatschappelijk karakter hebben en waarbij vele disciplines uit overheid, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en bedrijfsleven direct met elkaar betrokken zijn. Scherp gevoel voor bestuurlijke processen. Gespecialiseerd in het leggen van verbindingen tussen bovengenoemde partijen. Vaak op korte termijn, wat noopt tot krachtige aansturing. Verzorgde concepten en organisatie, uitvoering en regie van vele maatschappelijke bijeenkomsten, workshops, werkbezoeken en grote en kleine congressen en symposia, o.a. over de Wmo, onderwijs en arbeidsmarkt, gezin, integratie en diversiteit, jeugd en zwerfjongeren problematiek, watermanagement en violence against women.